Ang Kahitas-an sa Antique nga Kalibotan

Ang Kahitas-an sa Antique nga Kalibotan


Roma Panahon sa Imperyo: Ang Kahitas-an sa Antique nga Kalibotan

Ang Roma Imperyo, usa ka langyaw ug kusog nga kultura sa kinaiyahan nga gidisenyo sa mga Romano. Kini nga imperyo nagsugod isip usa ka gamay nga lungsod sa Roma, apan sa paglabay sa panahon, nahimo kini nga usa ka kadak-an nga nagagahom sa tibuok nga Mediteraneo. Human sa panahon sa Republika, ang Roma nagsugod sa panahon sa imperyo, diin ang ilang kadasig ug kusog nahimong labing kahayag ug gamhanan nga panahon sa ilang kasaysayan.

Gihugpong ug Pagpamugos

Ang mga gigikanan sa Roma masinati sa usa ka gamay nga Latin nga…Ang Kahitas-an sa Antique nga Kalibotan

#Ang #Kahitasan #Antique #nga #Kalibotan

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *